GAA Immortals: Kilkenny


Byrne, Ned
Kilkenny’s Ned Byrne
26 March 1993

Carey, DJ
Kilkenny’s DJ Carey
04 June 1993

Carroll, Ted
Kilkenny’s Ted Carroll
03 September 1993

Cummins, Frank
Kilkenny’s Frank Cummins
04 September 1992

Henderson, Pat
Kilkenny’s Pat Henderson
09 July 1993

Keher, Eddie
Kilkenny’s Eddie Keher
07 August 1992

Larkin, Fan
Kilkenny’s Fan Larkin
28 February 2001

McCarthy, Liam
Kilkenny’s Liam McCarthy
03 September 1993

Morrissey, Eamon
Kilkenny’s Eamon Morrissey
20 June 1991

Power, John
Kilkenny’s John Power
23 August 1991

Simpson, Liam
Kilkenny’s Liam Simpson
04 September 1992

White, Martin
Kilkenny's Martin White
27 October 1995